Ipinapahayag ang Salita ng Dios sa sanlibutan at kaginhawaan sa mga alagad ng Dios

 


Malugod na pagsalubong mula sa Family Radio!

Ikinagagalak namin ang inyong pagdalaw sa Family Radio. Ang lahat ng inyong makikita, mababasa, o maririnig sa Website na ito ay nakatakdang magturo at aliwin kayo. Maging ang nais ninyo ay magbasa ng mga lathalain namin, o making sa aming mga audio archives, lahat ng iyan ay narito sa site na ito- ng walang kabayaran.

Nagagalak kami sa ibinigay na kaligtasan ng Dios, na malayang ipinagkaloob sa Kanyang mga alagad. Ang lahat ng ito ay ayon sa simulaing mababasa sa Mateo 10:8…tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay nintong walang bayad. Malaya ninyo itong magagamit at nawa’y makamtan ninyo ang biyaya ng Dios sa inyong pagbabasa at pagdinig sa Banal na Wika.

Ipinagdarasal namin gamitin ng Dios ang kanyan Wika upang mabuksan ang inyong mga mata. Sana ay maging kaginhawahan at gabay ito sa inyong lakad para sa Panginoon at paglilingkod sa Dios ng sanlibutan. Salamat po.

 
 
 


Family Stations, Inc.- Isang pang-kawangawang samahan na hindi nagnanasa ng kapanganibangan –© 2014 Lahat ng karapatan ay inilaan