ประกาศพระวจนะของพระเจ้าต่อโลกและปลอบประโลมคนของพระเจ้า


ยินดีต้อนรับสู่ Family Radio!!

เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้เข้ามายัง Family Radio! ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้เห็น, ได้อ่าน หรือได้ยินจากเว็บไซท์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนและปลอบประโลมท่าน ไม่ว่าท่านต้องการอ่านบทความของเราหรือฟังจากคลังเสียงของเรา ทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ให้ในเวบไซท์นี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด

เราปิติยินดีในของประทานแห่งความรอดของพระเจ้าที่ทรงมอบให้เปล่า ๆ กับคนของพระองค์ ที่ Family Radio เราจัดเตรียมทุกอย่างที่เรานำเสนอด้วยยึดหลักการเดียวกันนั้นในใจ:…ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ พระธรรมมัทธิว 10:8 ฉะนั้น ด้วยความยินดี เชิญใช้ข้อมูลทั้งหมดได้ตามต้องการ และขอพระเจ้าอวยพระพรแด่ท่านเมื่อท่านอ่านหรือรับฟังพระวจนะของพระองค์
เราภาวนาว่าพระเจ้าจะทรงใช้พระวจนะของพระองค์ในการเปิดดวงตาของท่านต่อความจริง ขอให้ Family Radio เป็นเครื่องปลอบประโลมและเครื่องหนุนใจต่อท่านขณะที่ท่านดำเนินชีวิตไปและรับใช้พระเจ้าในโลกนี้ ขอบคุณครับ!


 
 
แฟมิลี่ สเตชั่น, อิงค์ – องค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร 501 (C) 3 – ©2014 สงวนลิขสิทธิ์